8. Žádost o rozšíření smlouvy o nájmu bytu

09/01/2014
Zasedání konané dne 16. 1. 2014 jako řádné
číslo usnesení 1/8/2014
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádost o rozšíření smlouvy o nájmu bytu

Předkládám k projednání žádost o rozšíření smlouvy o nájmu bytu z důvodu privatizace
Komise bytová

Doporučuje:

  1. schválit uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu 1+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, s  … ml. (syn), na dobu neurčitou s platností a účinností od data podpisu za nájemné ve výši 119,- Kč/m²/měs., na základě žádosti … o rozšíření smlouvy o nájmu bytu z důvodu privatizace

Hlasování: 8/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě