5. Žádost o prominutí nákladů řízení

09/01/2014
Zasedání konané dne 12. 12. 2013 jako řádné
číslo usnesení 28/5/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádost o prominutí nákladů řízení

Komise bytová

Nedoporučuje:

  1. schválit prominutí nákladů řízení níže uvedenému nájemci:

    … , … , dluh na nájemném: … (k 25.11.2013), poplatek z prodlení: … (k 25.11.2013), náklady řízení: …

Hlasování: 7/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě