4. Žádosti o prominutí poplatku z prodlení

09/01/2014
Zasedání konané dne 12. 12. 2013 jako řádné
číslo usnesení 28/4/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádosti o prominutí poplatku z prodlení

Komise bytová

Doporučuje:

  1. schválit prominutí poplatku z prodlení v aktuální výši níže uvedeným nájemcům:

    1) … , … , dluh na nájemném: 0 Kč, poplatek z prodlení: … (k 30.11.2013) z důvodu promlčení

    2) … , … , dluh na nájemné: 0 Kč, poplatek z prodlení: … s tím, že navrhuje prominutí 50 % poplatku z prodlení za podmínky uhrazení zbývající části poplatku z prodlení v termínu do 31.3.2014

    3) … , … , dluh na nájemném: 0 Kč, poplatek z prodlení: … (k 30.11.2013) z důvodu promlčení

Hlasování: 7/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě