3. Opětovné prominutí poplatku z prodlení ze splátkových dohod

09/01/2014
Zasedání konané dne 12. 12. 2013 jako řádné
číslo usnesení 28/3/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Opětovné prominutí poplatku z prodlení ze splátkových dohod

Komise bytová

Nedoporučuje:

  1. schválit prominutí poplatku z prodlení ve výši … za podmínky doplacení splátkové dohody, bytem … , aktuální dluh dluh na nájemném: … (k 30.11.2013), aktuální poplatek z prodlení: … (k 30.11.2013)

Doporučuje:

  1. schválit prominutí poplatku z prodlení ve výši  … … za podmínky doplacení splátkové dohody, bytem … ,aktuální dluh na nájemném: … aktuální poplatek z prodlení: …

Hlasování: 7/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě