2. Žádost o změnu jména nájemce a zároveň o rozšíření nájemní smlouvy z důvodu privatizace

09/01/2014
Zasedání konané dne 12. 12. 2013 jako řádné
číslo usnesení 28/2/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádost o změnu jména nájemce a zároveň o rozšíření nájemní smlouvy z důvodu privatizace

Předkládám k projednání žádost o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě a zároveň žádost o rozšíření nájemní smlouvy z důvodu privatizace
Komise bytová

Doporučuje:

  1. schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 2+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Motol, s  … na dobu neurčitou s platností a účinností od data podpisu za nájemné ve výši 119,- Kč/m²/měs. na základě žádosti … o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě po odstěhování spolunájemce

Nedoporučuje:

  1. schválit žádost … o rozšíření nájemní smlouvy k bytu 2+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Motol, o  … (přítelkyně)

Hlasování: 7/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě