1. Žádosti o slevu z nájmu bytu

09/01/2014
Zasedání konané dne 12. 12. 2013 jako řádné
číslo usnesení 28/1/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádosti o slevu z nájmu bytu

Předkládám k projednání dvě žádosti o slevu z nájmu bytu
Komise bytová

Odkládá:

  1. projednání žádosti … , Praha 5, k.ú. Smíchov, o slevu z nájemného z důvodu neobyvatelnosti poloviny bytu z důvodu zatečení do bytu při opravě střechy do doložení právního stanoviska OSS

  2. projednání žádosti … , Praha 5, k.ú. Smíchov, o slevu z nájemného za měsíc listopad 2013 z důvodu rekonstrukce elektrických rozvodů v bytě do doložení potvrzení o neužívání bytu v měsíci listopad 2013

Hlasování: 7/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě