1. Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy, žádost o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě a žádost o prodloužení smlouvy o poskytnutí přístřeší

09/01/2014
Zasedání konané dne 12. 12. 2013 jako řádné
číslo usnesení 28/1/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy, žádost o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě a žádost o prodloužení smlouvy o poskytnutí přístřeší

Předkládám k projednání 5 žádostí o prodloužení nájemní smlouvy k bytu, žádost o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě a žádost o prodloužení smlouvy o poskytnutí přístřeší
Komise bytová

Doporučuje:

 1. schválit uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 1+kk na adrese … , Praha 5, k.ú. Košíře, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 30. 6. 2014 s platností ode dne podpisu a s účinnosti od 1.11.2013 za nájemné ve výši 119,- Kč/m²/měs.
  Hlasování: 6/0/0 (nepř. Vitha)

 2. schválit uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 1+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, s manž. … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31. 5. 2014 s platností ode dne podpisu a s účinnosti od 1.6.2013 za nájemné ve výši 119,- Kč/m²/měs.
  Hlasování: 6/0/0 (nepř. Vitha)

 3. schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 1+kk na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31. 12. 2016 s platností ode dne podpisu a s účinnosti od 1.2.2014 za nájemné ve výši 195,- Kč/m²/měs.

  Hlasování: 6/0/0 (nepř. Vitha)

 4. schválit uzavření nové smlouvy o poskytnutí přístřeší 1+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31. 12. 2014 s platností ode dne podpisu a s účinnosti od 1.1.2014 za nájemné ve výši 119,- Kč/m²/měs.

  Hlasování: 6/0/0 (nepř. Vitha)

 5. schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 3+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, s manž. … , na dobu určitou do 29. 2. 2016 s platností ode dne podpisu a s účinnosti od 1.3.2014 za nájemné ve výši 119,- Kč/m²/měs. na základě žádosti … o prodloužení nájemní smlouvy a změnu jména nájemce na nájemní smlouvy z důvodu uzavření manželství
  Hlasování: 7/0/0

Nedoporučuje:

 1. schválit žádost … o prodloužení nájemní smlouvy k bytu 2+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, z důvodu ukončení platnosti nájemní smlouvy k 14. 10. 2014 a užívání bytu bez právního důvodu
  Hlasování: 6/0/0 (nepř. Vitha)

Pověřuje:

 1. odbor bytů a privatizace vytipováním vhodného náhradního bytu … , Praha 5

  Hlasování: 7/0/0

Usnesení bylo schváleno … hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě