9. Žádosti o uzavření splátkového dohody a žádosti o prominutí poplatku z prodlení

11/12/2013
Zasedání konané dne 28. 11. 2013 jako řádné
číslo usnesení 27/9/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádosti o uzavření splátkového dohody a žádosti o prominutí poplatku z prodlení

Komise bytová

Doporučuje:

  1. schválit uzavření splátkové dohody na dlužné nájemné za podmínky uzavření Dohody o uznání dluhu s dohodou o závazku ke splnění pohledávky se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu ve smyslu § 71b a násl. notářského řádu s níže uvedenou nájemkyní:

    1) … , Štefánikova 281/4, dluh na nájemném: … poplatek z prodlení … (k 30.9.2013) s tím, že navrhuje podmínečné prominutí 100 % poplatku z prodlení a úroku z prodlení v aktuální výši v případě vrácení bytu do 10.1.2014

    2) … , Nepomucká 445/4, dluh na nájemném: … poplatek z prodlení: … (k 31.10.2013) s tím, že navrhuje podmínečné prominutí 50 % poplatku z prodlení v případě řádného plnění splátkové dohody

    3) … , Štefánikova 316/8, dluh na nájemném: … poplatek z prodlení: …

    4) … , Křížová 264/43, dluh na nájemném: … , poplatek z prodlení: … s tím, že navrhuje prominutí poplatku z prodlení v aktuální výši v případě vrácení bytu do 31.1.2014

Hlasování: 7/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě