12. Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy

11/12/2013
Zasedání konané dne 28. 11. 2013 jako řádné
číslo usnesení 27/12/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy

Předkládám k projednání 14 žádostí o prodloužení nájemní smlouvy
Komise bytová

Doporučuje:

 1. schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 0+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, s … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31.12.2015 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1.1.2014 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs.

 2. schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 0+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31.12.2015 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1.1.2014 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs.

 3. schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 0+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31.12.2015 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1.1.2014 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs.

 4. schválit uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 1+kk na adrese … , Praha 5, k.ú. Košíře, s … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 30.11.2015 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1.12.2013 za nájemné ve výši 40,- Kč/m2/měs. hrazené do 31.12.2013 a od 1.1.2014 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs.

 5. schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 0+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Košíře, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31.12.2015 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1.1.2014 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs.

 6. schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 1+kk na adrese … , Praha 5, k.ú. Košíře, s  … bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31.10.2015 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1.11.2013 za nájemné ve výši 40,- Kč hrazené do 31.12.2013 a od 1.1.2014 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs.

 7. schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 1+kk na adrese … , Praha 5, k.ú. Košíře, s … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31.12.2015 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1.1.2014 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs.

 8. schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 2+kk na adrese … , Praha 5, k.ú. Košíře, s … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31.12.2015 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1.1.2014 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs.

 9. schválit uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 1+kk na adrese … , Praha 5, k.ú. Košíře, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 30.11.2015 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1.12.2013 za nájemné ve výši 40,- Kč/m2/měs. hrazené do 31.12.2013 a od 1.1.2014 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs.

 10. schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 1+kk na adrese … , Praha 5, k.ú. Košíře, s … bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31.12.2015 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1.1.2014 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs.

 11. schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 1+kk na adrese … , Praha 5, k.ú. Košíře, s  … bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31.12.2015 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1.1.2014 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs.

 12. schválit uzavření nové k nájemní smlouvě k bytu 1+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 30.3.2014 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1.1.2014 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs.

 13. schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 3+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31.12.2015 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1.1.2014 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs.

 14. schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 1+kk na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, s  … bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31.12.2015 s platností ode dne podpisu a s účiností od 1.1.2014 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs.

Pověřuje:

 1. odbor bytů a privatizace vytipováním vhodného bytu pro … , Praha 5

Hlasování: 6/0/0 (nepř. Kopáček)

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě