11. Odpis pohledávek u nájemce bytu nad 100 tis. Kč

11/12/2013
Zasedání konané dne 28. 11. 2013 jako řádné
číslo usnesení 27/11/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Odpis pohledávek u nájemce bytu nad 100 tis. Kč

Komise bytová

Doporučuje:

  1. odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb + příslušenství (vše v aktuální výši) bývalé nájemkyni … , bytem … , dluh na nájemném a službách Kč … , poplatek z prodlení Kč … (k 31.8.2012) z důvodu ukončení dědického řízení pro nemajetnost.

Hlasování: 6/0/0 (nepř. Kopáček)

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě