10. Odpis pohledávek u nájemců bytů do 100 tis. Kč

11/12/2013
Zasedání konané dne 28. 11. 2013 jako řádné
číslo usnesení 27/10/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Odpis pohledávek u nájemců bytů do 100 tis. Kč

Komise bytová

Doporučuje:

  1. odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb + příslušenství níže uvedeným nájemcům bytů (vše v aktuální výši) z důvodu promlčení:

    a) … , bytem … , Praha – 5: dluh z poplatku z prodlení Kč … (k 30.9.2013)

    b) … , bytem … , Praha – 5: dluh z poplatku z prodlení Kč … (k 31.5.2013)

Hlasování: 6/0/0 (nepř. Kopáček)

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě