1. Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy

11/12/2013
Zasedání konané dne 28. 11. 2013 jako řádné
číslo usnesení 27/1/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy

Předkládám k projednání 9 žádostí o prodloužení nájemní smlouvy
Komise bytová

Doporučuje:

 1. schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 2+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 29.2.2016 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1.3.2014 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs.
  Hlasování: 6/0/0 (nepř. Kopáček)

 2. schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 2+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31.12.2015 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1.1.2014 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs.
  Hlasování: 7/0/0

 3. schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 0+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 14.2.2015 s platností ode dne podpisu a s účinností od 15.2.2014 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs.
  Hlasování: 6/0/0 (nepř. Kopáček)

 4. schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 0+1 na adrese … 74, Praha 5, k.ú. Smíchov, s … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 26.12.2015 s platností ode dne podpisu a s účinností od 27.12.2013 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs.
  Hlasování: 6/0/0 (nepř. Kopáček)

 5. schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 0+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 29.2.2015 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1.3.2014 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs.
  Hlasování: 6/0/0 (nepř. Kopáček)

 6. schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 1+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 29.2.2016 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1.3.2014 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs.
  Hlasování: 6/0/0 (nepř. Kopáček)

 7. schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 1+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31.12.2016 s platností od data podpisu a s účinností od 1.1.2014 za nájemné ve výši 161,- Kč/m2/měs.
  Hlasování: 6/0/0 (nepř. Kopáček)

 8. schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 0+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31.12.2014 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1.1.2014 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs.
  Hlasování: 6/0/0 (nepř. Kopáček)

 9. schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 1+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31.12.2015 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1.1.2014 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs.
  Hlasování: 6/0/0 (nepř. Kopáček)

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě