5. Žádost o uzavření nové nájemní smlouvy

Zasedání konané dne 14. 11. 2013 jako řádné
číslo usnesení 26/5/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádost o uzavření nové nájemní smlouvy

Předkládám k projednání žádost o uzavření nové nájemní smlouvy
Komise bytová

Doporučuje:

  1. schválit  uzavření dohody o narovnání s  … , Praha 5, ve které MČ uzná neplatnost výpovědi z nájmu bytu

Navrhuje:

  1. prominutí 50 % poplatku z prodlení … za podmínky uhrazení zbývající části poplatku z prodlení v aktuální výši nebo uzavření splátkové dohody na poplatek z prodlení v aktuální výši v termínu do 31.12.2013

Hlasování: 5/0/0