4. Návrhy na pronájem 5 uvolněných bytů

Zasedání konané dne 14. 11. 2013 jako řádné
číslo usnesení 26/4/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Návrhy na pronájem 5 uvolněných bytů

Předkládám k projednáńí návrhy na pronájem 5 uvolněných bytů
Komise bytová

Předává:

  1. návrh na pronájem uvolněného bytu 0+1 na adrese … , Praha 5, k projednání v Sociální a zdravotní komisi

  2. návrh na pronájem uvolněného bytu 1+kk na adrese … , Praha 5, k projednání v Sociální a zdravotní komisi

Doporučuje:

  1. schválit zařazení uvolněného bytu 1+kk na adrese … , Praha 5, do nabídkového řízení na pronájem za nejvyšší nabídnuté měsíční nájemné

  2. schválit zařazení uvolněného bytu 3+1 na adrese … , Praha 5, do nabídkového řízení na pronájem za nejvyšší nabídnuté měsíční nájemné

  3. schválit zařazení uvolněného bytu 2+kk na adrese … , Praha 5, do nabídkového řízení na pronájem za nejvyšší nabídnuté měsíční nájemné

Hlasování: 5/0/0