3. Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy

07/11/2013
Zasedání konané dne 14. 11. 2013 jako řádné
číslo usnesení 26/3/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy

Předkládám k projednání 4 žádosti o prodloužení nájemní smlouvy k bytu
Komise bytová

Doporučuje:

  1. schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 2+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31. 1. 2015 s platností od data podpisu a s účinností od 1.2.2014 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs.

  2. schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 1+1 na adrese … Praha 5, k.ú. Smíchov, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 14. 1. 2016 s platností od data podpisu a s účinností od 15.1.2014 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs.

Nedoporučuje:

  1. schválit žádost … o prodloužení nájemní smlouvy k bytu 2+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Košíře z důvodu nehrazení nájemného

  2. schválit žádost … o prodloužení nájemní smlouvy k bytu 1+kk na adrese … , Praha 5, k.ú. Košíře s tím, že byt byl panu … poskytnut jako zaměstnanci fy  …

Hlasování: 5/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě