9. Žádost o prominutí poplatku z prodlení

Zasedání konané dne 17. 10. 2013 jako řádné
číslo usnesení 24/9/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádost o prominutí poplatku z prodlení

Komise bytová

Doporučuje:

  1. schválit prominutí poplatku z prodlení v aktuální výši níže uvedené nájemkyni:

    1) … , … dluh na nájemném: 0 Kč, poplatek z prodlení:  … (k 31.8.2013) ze sociálních důvodů na straně žadatelky s tím, že navrhuje aby paní … uhradila poplatek z prodlení ve výši 3.000,- Kč

     

Hlasování: 6/0/0