8. Žádost o uzavření splátkového dohody a žádost o prominutí poplatku z prodlení

Zasedání konané dne 17. 10. 2013 jako řádné
číslo usnesení 24/8/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádost o uzavření splátkového dohody a žádost o prominutí poplatku z prodlení

Komise bytová

Doporučuje:

  1. schválit uzavření splátkové dohody na dlužné nájemné za podmínky uzavření Dohody o uznání dluhu s dohodou o závazku ke splnění pohledávky se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu ve smyslu § 71b a násl. notářského řádu s níže uvedenou nájemkyní:

    1) … , … , dluh na nájemném: … (k 30.9.2013), poplatek z prodlení: … (k 30.9.2013)

     

Hlasování: 6/0/0