7. Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč

24/10/2013
Zasedání konané dne 17. 10. 2013 jako řádné
číslo usnesení 24/7/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč

Komise bytová

Doporučuje:

 1. odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb + příslušenství níže uvedeným nájemcům bytů (vše v aktuální výši) z důvodu promlčení:

  a) … , bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb Kč … , dluh z poplatku z prodlení Kč … (k 31.8.2013)

  b) … , bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb Kč … , dluh z poplatku z prodlení Kč … (k 31.8.2013)

  c) … , bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb Kč … , dluh z poplatku z prodlení Kč … (k 31.8.2013)

  d) … , bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb Kč … , dluh z poplatku z prodlení Kč  … (k 31.8.2013)

  e) … , bytem … , Praha – 5: dluh z poplatku z prodlení Kč  … (k 30.9.2013)

Hlasování: 6/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě