6. Odpis pohledávek u nájemců bytů do 100 tis. Kč

Zasedání konané dne 17. 10. 2013 jako řádné
číslo usnesení 24/6/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Odpis pohledávek u nájemců bytů do 100 tis. Kč

Komise bytová

Doporučuje:

 1. odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb + příslušenství níže uvedeným nájemcům bytů (vše v aktuální výši) z důvodu promlčení:

  a) … , bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb Kč … , dluh z poplatku z prodlení Kč … (k 31.8.2013)

  b) … , bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb Kč … , dluh z poplatku z prodlení Kč … (k 31.8.2013)

  c) … , bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb Kč … , dluh z poplatku z prodlení Kč … (k 31.8.2013)

  d) … , bytem … , Praha – 5: dluh z poplatku z prodlení Kč … (k 31.8.2013)

  e) … , bytem … , Praha – 5: dluh z poplatku z prodlení Kč … (k 31.8.2013)

Hlasování: 6/0/0