5. Žádost o stanovisko

24/10/2013
Zasedání konané dne 17. 10. 2013 jako řádné
číslo usnesení 24/5/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádost o stanovisko

Předkládám k projednání žádost o stanovisko
Komise bytová

Doporučuje:

  1. vyzvat pana … k předání bytu 2+1 na adrese … Praha 5 (z důvodu užívání bytu bez právního důvodu) a k úhradě nájemného a služeb spojených s užíváním bytu  od listopadu 2011 do října 2013 vč. úroků z prodlení v aktuální výši

Hlasování: 6/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě