5. Žádost o stanovisko

Zasedání konané dne 17. 10. 2013 jako řádné
číslo usnesení 24/5/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádost o stanovisko

Předkládám k projednání žádost o stanovisko
Komise bytová

Doporučuje:

  1. vyzvat pana … k předání bytu 2+1 na adrese … Praha 5 (z důvodu užívání bytu bez právního důvodu) a k úhradě nájemného a služeb spojených s užíváním bytu  od listopadu 2011 do října 2013 vč. úroků z prodlení v aktuální výši

Hlasování: 6/0/0