4. Žádosti o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu

24/10/2013
Zasedání konané dne 17. 10. 2013 jako řádné
číslo usnesení 24/4/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádosti o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu

Předkládám k projednání 2 žádosti o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu
Komise bytová

Doporučuje RMČ:

  1. schválit zrušení usnesení RMČ týkající se podání výpovědi z nájmu bytu 1+1 na adrese … za podmínky uzavření splátkové dohody na dlužný poplatek z prodlení v aktuální výši

Nedoporučuje:

  1. schválit uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 3+1 na adrese …

Navrhuje:

  1. schválit odpuštění poplatku z prodlení v aktuální výši v případě, že pan … byt 1+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, vrátí MČ Praha 5

Hlasování: 6/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě