3. Žádost o rozšíření nájemní smlouvy

24/10/2013
Zasedání konané dne 17. 10. 2013 jako řádné
číslo usnesení 24/3/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádost o rozšíření nájemní smlouvy

Předkládám k projednání žádost o rozšíření nájemní smlouvy k bytu z důvodu privatizace
Komise bytová

Doporučuje:

  1. schválit uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 3+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, s  … (syn) na dobu neurčitou s platností a účinností od data podpisu za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs. na základě žádosti  … o rozšíření nájemní smlouvy k bytu z důvodu privatizace

Hlasování: 6/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě