2. Žádost o přechod nájmu bytu

Zasedání konané dne 17. 10. 2013 jako řádné
číslo usnesení 24/2/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádost o přechod nájmu bytu

Předkládám k projednání žádost o přechod nájmu bytu dle ust. § 706 obč. zák.
Komise bytová

Doporučuje:

  1. schválit uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 2+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Košíře, s … , na dobu neurčitou s platností od data podpisu a s účinností od 16.4.2010 za nájemné dle platného cenového předpisu hrazené do 31.11.2012 a od 1.12.2012 za nájemné ve výši 119,- Kč na základě žádosti … o přechod nájmu bytu po … (babička)

Hlasování: 6/0/0