1. Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy

24/10/2013
Zasedání konané dne 17. 10. 2013 jako řádné
číslo usnesení 24/1/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy

Předkládám k projednání 11 žádostí o prodloužení nájemní smlouvy k bytu
Komise bytová

Doporučuje:

 1. schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 1+kk na adrese … , Praha 5, k.ú. Košíře, s … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31.12.2014 s platností od data podpisu a s účinností od 31.12. 2013 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs.

 2. schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 1+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, s … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31.12.2015 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1.1.2014 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs.

 3. schválit uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 1+kk se sníženou kvalitou na adrese … , Praha 5, k.ú. Košíře, se  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31.10.2014 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1.11.2012 za nájemné dle platného cenového předpisu hrazené do 30.11.2012 a od 1.12.2012 za nájemné ve výši 102,- Kč/m2/měs.

 4. schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 0+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Košíře, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31.12.2015 s platností od data podpisu a s účinností od 1.1.2014 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs.

 5. schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 1+kk na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31.12.2015 s platností od data podpisu a s účinností od 1.1.2014 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs.

 6. schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 2+kk na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, s  … … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31.12.2014 s platností od data podpisu a s účinností od 1.1.2014 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs.

 7. schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 1+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31.12.2015 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1.1.2014 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs. za podmínky uhrazení poplatku z prodlení v aktuální výši v termínu do 30.11.2013

 8. schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 1+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, s … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31.12.2014 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1.1.2014 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs. za podmínky uhrazení dlužného nájemného vč. poplatku z prodlení v aktuální výši v termínu do 30.11.2013

 9. schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 1+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, s … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31.12.2015 s platností od data podpisu a s účinností od 1.1.2014 za nájemné ve výši 120,- Kč/m2/měs.

Nedoporučuje:

 1. schválit žádost … o prodloužení nájemní smlouvy k bytu 1+1 se sníženou kvalitou na adrese Grafická 865/46, Praha 5, k.ú. Smíchov, z důvodu neužívání bytu

 2. schválit žádost … o prodloužení nájemní smlouvy k bytu 1+1 se sníženou kvalitou na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, z důvodu neužívání bytu

Navrhuje:

 1. odboru bytů a privatizace vyzvat paní … k vyklizení bytu na adrese … Praha 5, k.ú. Smícho, s tím, že v případě nevyklizení bytu navrhuje podání žaloby na vyklizení bytu

 2. odboru bytů a privatizace vyzvat … k vyklizení bytu na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, s tím, že v případě nevyklizení bytu navrhuje podání žaloby na vyklizení bytu

Hlasování: 6/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě