1. Žádost o vrácení části plateb za služby spojené s užíváním bytu

24/10/2013
Zasedání konané dne 17. 10. 2013 jako řádné
číslo usnesení 24/1/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádost o vrácení části plateb za služby spojené s užíváním bytu

Předkládám k projednání žádost o vrácení části plateb za služby spojené s užíváním bytu
Komise bytová

Odkládá:

  1. projednání žádosti … , Praha 5, k.ú. Smíchov, o vrácení části plateb za služby spojené s užíváním bytu 3+1 na uvedené adrese do zjištění přesné částky

Hlasování: 6/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě