8. Žádost o souhlas s umístěním sídla společnosti v bytě

Zasedání konané dne 19. 9. 2013 jako řádné
číslo usnesení 21/8/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádost o souhlas s umístěním sídla společnosti v bytě

Předkládám k projednání žádost o souhlas s umístěním sídla společnosti v bytě
Komise bytová

Nedoporučuje:

  1. schválit žádost … o souhlas s umístěním sídla společnosti … , Praha 5, k.ú. Smíchov

Hlasování: 6/0/0