7. Žádost o zrušení Dohody o skončení nájmu bytu

Zasedání konané dne 19. 9. 2013 jako řádné
číslo usnesení 21/7/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádost o zrušení Dohody o skončení nájmu bytu

Předkládám k projednání žádost o zrušení Dohody o skončení nájmu bytu
Komise bytová

Nedoporučuje:

  1. schválit žádost … o zrušení Dohody o skončení nájmu bytu 2+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov s tím, že Dohoda o skončení nájmu bytu byla uzavřena oběma smluvními stranami dobrovolně

Hlasování: 6/0/0