6. Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy

27/09/2013
Zasedání konané dne 19. 9. 2013 jako řádné
číslo usnesení 21/6/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy

Předkládám k projednání tři žádosti o prodloužení nájemní smlouvy k bytu
Komise bytová

Doporučuje:

  1. schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 1+kk na adrese … , Praha 5, k.ú. Košíře, s … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31. 12. 2016 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1.1.2014 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs.

  2. schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 2+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31. 12. 2015 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1.1.2014 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs.

  3. schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 1+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, s Jiřím … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31. 12. 2016 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1.1.2014 za nájemné ve výši 140,- Kč/m2/měs.

Hlasování: 6/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě