5. Žádosti o rozšíření nájemní smlouvy a změnu jména nájemce na nájemní smlouvě

27/09/2013
Zasedání konané dne 19. 9. 2013 jako řádné
číslo usnesení 21/5/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádosti o rozšíření nájemní smlouvy a změnu jména nájemce na nájemní smlouvě

Předkládám k projednání dvě žádosti o rozšíření nájemní smlouvy a žádost o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě a zároveň rozšíření nájemní smlouvy
Komise bytová

Nedoporučuje:

  1. schválit žádost Mgr. Ludmily Peterkové, Švédská 107/39, Praha 5, o rozšíření nájemní smlouvy k bytu 1+1 na uvedené adrese o  … (sestra)

Doporučuje:

  1. schválit uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 1+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, s … (vnučka), na dobu neurčitou s platností a účinností od data podpisu za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs. na základě žádosti … o změnu jména nájemce na nájemní smlouvy po úmrtí spolunájemce (manžela) a zároveň žádosti o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící z důvodu privatizace

Odkládá:

  1. projednání žádosti … , Praha 5, o rozšíření nájemní smlouvy k bytu 2+1 na uvedené adrese, do zjištění z jakého důvodu je vyčíslen poplatek z prodlení z dlužného nájemného

Hlasování: 6/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě