4. Žádosti o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu

Zasedání konané dne 19. 9. 2013 jako řádné
číslo usnesení 21/4/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádosti o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu

Předkládám k projednání dvě žádosti o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu
Komise bytová

Nedoporučuje:

  1. schválit zrušení usnesení RMČ týkajícího se podání výpovědi z nájmu bytu 1+kk na adrese … , Praha 5, k.ú. Košíře, … s tím, že trvá na původním stanovisku

  2. schválit zrušení usnesení RMČ týkajícího se podání výpovědi z nájmu bytu 1+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, … s tím, že trvá na původním stanovisku

Hlasování: 6/0/0