2. Žádosti o prominutí poplatku z prodlení

27/09/2013
Zasedání konané dne 19. 9. 2013 jako řádné
číslo usnesení 21/2/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádosti o prominutí poplatku z prodlení

Komise bytová

Doporučuje:

  1. schválit prominutí poplatku z prodlení v aktuální výši u níže uvedených nájemců:

    1) … , … , přeplatek na nájemném: … , poplatek z prodlení: … (k 27.8.2013) z důvodu promlčení

    … … , dluh na nájemném: 0 Kč, poplatek z prodlení: … (k 31.8.2013) s tím, že navrhuje: a) uzavření splátkové dohody na dlužný poplatek z prodlení; b) odpuštění 50 % poplatku z prodlení  v případě uhrazení 50 % poplatku z prodlení do 31.12.2013

Hlasování: 6/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě