1. Žádosti o uzavření splátkového dohody a žádosti o prominutí poplatku z prodlení

Zasedání konané dne 19. 9. 2013 jako řádné
číslo usnesení 21/1/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádosti o uzavření splátkového dohody a žádosti o prominutí poplatku z prodlení

Komise bytová

Nedoporučuje:

  1. schválit uzavření splátkové dohody na dlužné nájemné s  … , Plzeňská 442/211, dluh na nájemném: … (k 31.8.2013), poplatek z prodlení: … , náklady soudního řízení: …

Doporučuje:

  1. schválit uzavření splátkové dohody na dlužné nájemné za podmínky uzavření Dohody o uznání dluhu s dohodou o závazku ke splnění pohledávky se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu ve smyslu § 71b a násl. notářského řádu s níže uvedenými nájemci:
    1) … , Plzeňská 947/123, dluh na nájemném: … (k 31.8.2013), poplatek z prodlení: … (k 31.8.2013)

    2) … , Jindřicha Plachty 57/29, dluh na nájemném: 0 Kč, poplatek z prodlení: … (k 15.7.2013), odhadované náklady soudního řízení: …

Navrhuje:

  1. prostřednictvím správní firmy Centra, a.s, zajistit navýšení úhrady záloh za služby hraźených paní … , Praha 5

  2. schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 1+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, s … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31.10.2015 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1.11.2013 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs.

Hlasování: 6/0/0