8. Žádosti o přechod nájmu bytu

Zasedání konané dne 27. 6. 2013 jako řádné
číslo usnesení 13/8/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádosti o přechod nájmu bytu

Předkládám k projednání 2 žádosti o přechod nájmu bytu
Komise bytová

Doporučuje:

  1. vzít na vědomí, že byly splněny podmínky § 706 obč. zák. a že nájem bytu 3+1 se sniženou kvalitou na adrese … , Praha 5, přešel z … (blízký známý) s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou

    Hlasování: 7/0/1

  2. vzít na vědomí, že byly splněny podmínky § 706 obč. zák. a že nájem bytu 1+1 na adrese … , Praha 5, přešel z … (vnuk) s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky

    Hlasování: 8/0/0