6. Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy

Zasedání konané dne 27. 6. 2013 jako řádné
číslo usnesení 13/6/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy

Předkládám k projednání 4 žádosti o prodloužení nájemní smlouvy
Komise bytová

Doporučuje:

 1. schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 0+1 se sníženou kvalitou na adrese … , Praha 5, k.ú. Košíře, s … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31.8.2015 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1.9.2013 za nájemné ve výši 102,- Kč/m2/měs.

  Hlasování: 8/0/0

 2. schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 0+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, s … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31.8.2015 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1.9.2013 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs.
  Hlasování: 7/0/1

 3. schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 1+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, s … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 14.8.2015 s platností ode dne podpisu a s účinností od 15.8.2013 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs.

  Hlasování: 8/0/0

 4. schválit uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 0+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, s … , bytem na uvedené adrese, na dobu učitou do 30.6.2015 s platností ode dne podpisu a s účinností od 15.8.2013 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs.

  Hlasování: 8/0/0