4. Odpis pohledávek za nájemci bytů (do 100 tis. Kč) č. 2

Zasedání konané dne 27. 6. 2013 jako řádné
číslo usnesení 13/4/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Odpis pohledávek za nájemci bytů (do 100 tis. Kč) č. 2

Komise bytová

Doporučuje:

  1. odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb a příslušenství bývalým nájemcům (vše v aktuální výši):

    a) … , dluh z vyúčtování služeb Kč … , dluh z poplatku z prodlení Kč 2 … (k 31.5. 2013)

    b) … ,  dluh z poplatku z prodlení Kč … (k 31.5. 2013)

Hlasování: 7/0/0