2. Žádost o prominutí poplatku z prodlení

Zasedání konané dne 27. 6. 2013 jako řádné
číslo usnesení 13/2/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádost o prominutí poplatku z prodlení

Komise bytová

Doporučuje:

  1. schválit prominutí 50 % poplatku z prodlení v aktuální výši níže uvedené nájemkyni:

    1) … , Plzeňská 442/211, dluh na nájemném: 0 Kč (k 31.5.2013), poplatek z prodlení: … (k 31.5.2013)

Hlasování: 7/0/0 (nepř. Kopáček)