10. Žádost o souhlas s podnájmem bytu

Zasedání konané dne 27. 6. 2013 jako řádné
číslo usnesení 13/10/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádost o souhlas s podnájmem bytu

Předkládám k projednání žádost o souhlas s podnájmem bytu
Komise bytová

Doporučuje:

  1. schválit žádost … , Praha 5, o souhlas s podnájmem bytu 1+1 na uvedené adrese, … , na dobu určitou od 1.7.2013 do 31.6.2014

Hlasování: 8/0/0