1. Žádost o uzavření splátkové dohody

Zasedání konané dne 27. 6. 2013 jako řádné
číslo usnesení 13/1/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádost o uzavření splátkové dohody

Komise bytová

Doporučuje:

  1. schválit uzavření splátkové dohody na dlužné nájemné za podmínky uzavření Dohody o uznání dluhu s dohodou o závazku ke splnění pohledávky se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu ve smyslu § 71b a násl. notářského řádu s níže uvedeným nájemcem:

    1) … , … , dluh na nájemném: … (k 31.5.2013), poplatek z prodlení: … (k 31.5.2013)

Hlasování: 6/0/0 (nepř. Kolovratová, Kopáček)