8. Žádosti o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící

20/06/2013
Zasedání konané dne 23. 5. 2013 jako řádné
číslo usnesení 11/8/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádosti o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící

Předkládám k projednání 3 žádosti o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící z důvodu privatizace
Komise bytová

Doporučuje:

  1. schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 1+1 na adrese … , Praha 5, s … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31.1.2014 za nájemné ve výši 8.590,- Kč/měs. na základě žádosti … o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící z důvodu privatizace

  2. schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 3+1 na adrese … , Praha 5, s  … (matka) a  … (otec) na základě žádosti … o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící z důvodu privatizace

Nedoporučuje:

  1. schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 2+1 na adrese … , Praha 5, s  … a  … (přítel), na dobu určitou do 31.12.2013, na základě žádosti … o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící z důvodu privatizace

Hlasování: 8/0/0 (nepř. Kopáček)

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě