7. Návrh na pronájem uvolněného bytu

Zasedání konané dne 23. 5. 2013 jako řádné
číslo usnesení 11/7/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Návrh na pronájem uvolněného bytu

Předkládám k projednání návrh na pronájem uvolněného bytu
Komise bytová

Předává:

  1. návrh na pronájem uvolněného bytu na adrese … , Praha 5, k projednání v Sociální a zdravotní komisi

Hlasování: 8/0/0 (nepř. Kopáček)