6. Návrhy na podání výpovědí z nájmu bytu

Zasedání konané dne 23. 5. 2013 jako řádné
číslo usnesení 11/6/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Návrhy na podání výpovědí z nájmu bytu

Předkládám k projednání 2 návrhy na podání výpovědí z nájmu bytu
Komise bytová

Doporučuje:

  1. schválit podání výpovědi z nájmu bytu 5+1 na adrese … , Praha 5, … , z důvodu neužívání bytu

  2. schválit podání výpovědi z nájmu bytu 4+1 na adrese … , Praha 5, … , z důvodu neužívání bytu

Hlasování: 8/0/0 (nepř. Kopáček)