5. Žádost o souhlas s podnájmem bytu

Zasedání konané dne 23. 5. 2013 jako řádné
číslo usnesení 11/5/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádost o souhlas s podnájmem bytu

Předkládám k projednání žádost o souhlas s podnájmem bytu
Komise bytová

Doporučuje:

  1. schválit žádost … , … , Praha 5, o souhlas s podnájmem bytu 2+1 na uvedené adrese … , na dobu určitou od 1.5.2013 do 30.4.2014

Hlasování: 8/0/0 (nepř. Kopáček)