4. Žádost o slevu z nájmu bytu

20/06/2013
Zasedání konané dne 23. 5. 2013 jako řádné
číslo usnesení 11/4/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádost o slevu z nájmu bytu

Předkládám k projednání žádost o slevu z nájmu bytu
Komise bytová

Doporučuje:

  1. schválit žádost … , bytem … , Praha 5, o slevu ve výši 90 % z nájmu bytu od 1.3.2013 do 10.4.2013 z důvodu nemožnosti užívání bytu

Hlasování: 8/0/0 (nepř. Kopáček)

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě