3. Žádost o výměnu stávajícího bytu za jiný byt

20/06/2013
Zasedání konané dne 23. 5. 2013 jako řádné
číslo usnesení 11/3/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádost o výměnu stávajícího bytu za jiný byt

Předkládám k projednání žádost o výměnu stávajícího bytu za jiný obecní byt
Komise bytová

Nedoporučuje:

  1. schválit žádost … , bytem … , Praha 5, o výměnu stávajícího bytu 1+1 za jiný (větší) byt s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit

Hlasování: 9/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě