3. Žádost o výměnu stávajícího bytu za jiný byt

Zasedání konané dne 23. 5. 2013 jako řádné
číslo usnesení 11/3/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádost o výměnu stávajícího bytu za jiný byt

Předkládám k projednání žádost o výměnu stávajícího bytu za jiný obecní byt
Komise bytová

Nedoporučuje:

  1. schválit žádost … , bytem … , Praha 5, o výměnu stávajícího bytu 1+1 za jiný (větší) byt s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit

Hlasování: 9/0/0