3. Žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů

Zasedání konané dne 23. 5. 2013 jako řádné
číslo usnesení 11/3/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů

Předkládám k projednání žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
Komise bytová

Odkládá:

  1. projednání žádosti o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů mezi … , Praha 5 (obecní – priv. 0) a … , Praha 2 (družstevní) do doložení potvrzení o hrazení nájemného, poplatků za energii a ost. služby po celou dobu nájmu

Hlasování: 8/0/0 (nepř. Kopáček)