2. Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy

Zasedání konané dne 23. 5. 2013 jako řádné
číslo usnesení 11/2/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy

Předkládám k projednání 5 žádostí o prodloužení nájemní smlouvy k bytu
Komise bytová

Doporučuje:

  1. schválit uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 2+1 na adrese … , Praha 5, s … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31.3.2015 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1.4.2013 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs.

  2. schválit uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 1+1 na adrese … , Praha 5, s … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 14.4.2015 s platností ode dne podpisu a s účinností od 15.4.2013 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs.

  3. schválit uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 1+1 na adrese … , Praha 5, s … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31.5.2015 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1.6.2013 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs.

  4. schválit uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 1+kk se sníženou kvalitou na adrese … , Praha 5, s … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 30.8.2014 s platností ode dne podpisu a s účnností od 1.9.2012 za nájemné dle platného cenového předpisu do 30.11.2012 a od 1.12.2012 za nájemné ve výši 102,- Kč/m2/měs., na základě žádosti … o prodloužení nájemní smlouvy a změnu jména nájemce na nájemní smlouvě po odstěhování spolunájemce

Nedoporučuje:

  1. schválit žádost … o prodloužení nájemní smlouvy k bytu 1+1 na adrese … , Praha 5

Hlasování: 9/0/0