2. Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu

20/06/2013
Zasedání konané dne 23. 5. 2013 jako řádné
číslo usnesení 11/2/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu

Předkládám k projednání žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu
Komise bytová

Odkládá:

  1. projednání žádosti … o zrušení podání výpovědi z nájmu bytu 4+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, na příští zasedání s tím, že k projednání bude přizván i Ing. Jiří Vejmelka, zástupce starosty MČ P5

Hlasování: 8/0/0 (nepř. Kopáček)

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě