13. Žádosti o pronájem bytu

20/06/2013
Zasedání konané dne 23. 5. 2013 jako řádné
číslo usnesení 11/13/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádosti o pronájem bytu

Předkládám k projednání 2 žádosti o pronájem obecního bytu
Komise bytová

Schvaluje/neschvaluje:

  1. zařazení … , Praha 5, do evidence žadatelů o pronájem obecního bytu – zaměstnanci ÚMČ

  2. zařazení … , … , do evidence žadatelů o pronájem obecního bytu – zaměstnanci ÚMČ bez příslibu termínu řešení

Pověřuje:

  1. odbor bytů a privatizace nabídkou bytu č. 9 (ev.č.6) 2+1 v domě na adrese … , Praha 5 panu … s tím, že v případě přijetí nabídky bytu bude materiál předložen ke schválení do RMČ a nájemní smlouva bude uzavřena na dobu po dobu pracovního poměru v ÚMČ Praha 5 bez hrazení kauce a bez uzavření notářkého zápisu

Hlasování: 8/0/0 (nepř. Kopáček)

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě