12. Žádost o prominuti poplatků z prodlení

20/06/2013
Zasedání konané dne 23. 5. 2013 jako řádné
číslo usnesení 11/12/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádost o prominuti poplatků z prodlení

Komise bytová

Doporučuje:

  1. schválit prominutí poplatku z prodlení níže uvedenému nájemci:

    1) … , bytem: … , dluh na nájemném: 0 Kč, poplatek z prodlení: … (k 31.3.2013) (122 199,- Kč mínus 13 390,- Kč)

Hlasování: 8/0/0 (nepř. Kopáček)

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě