1. Žádosti o uzavření nové nájemní smlouvy

20/06/2013
Zasedání konané dne 23. 5. 2013 jako řádné
číslo usnesení 11/1/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádosti o uzavření nové nájemní smlouvy

Předkládám k projednání 4 žádosti o uzavření nové nájemní smlouvy k bytu
Komise bytová

Doporučuje:

  1. schválit uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 2+1 na adrese … , Praha 5, s  … , dosud bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31. 12. 2013 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1.7.2012 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs.

  2. schválit uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 2+1 se sníženou kvalitou na adrese … , Praha 5, s  … , dosud bytem na uvedené adrese, na dobu určitou 31. 10. 2014 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1. 11. 2012 za nájemné ve výši 102,- Kč/m²/měs.

Odkládá:

  1. žádost … o uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 1+1 na adrese … , Praha 5, do uzavření dohody o narovnání

Zamítá:

  1. žádost … o uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 4+1 na adrese … , Praha 5, s tím, že navrhuje paní … nabídnout menší byt

Žádá:

  1. odbor bytů a privatizace o vytipování vhodného bytu (2+1 nebo 2+kk) pro paní …

Navrhuje:

  1. uzavření splátkové dohody s panem … a  … na dlužný poplatek z prodlení na dobu 18 měsíců, za podmínky přistoupení paní … ke splátkové dohodě a uzavření dohody do 30. 6. 2013.   

Hlasování: 9/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě